EMS heeft een afdeling Sales (tarieven) en Merchantservice (overige zaken) die beschikbaar zijn voor alle soorten navragen in verband met de dienstverlening van EMS. Als u een klacht wilt indienen, neem dan eerst contact met ons op via het online contactformulier.

Mocht uw issue onverhoopt niet tot tevredenheid zijn afgehandeld, dien dan per e-mail of schriftelijk klacht in bij onze afdeling Quality Control.

Schriftelijk: EMS Quality Control, Postbus 22764, 1100 DG Amsterdam

E-mail: qualitycontrol@emspay.eu

 

Download hier de EMS Klachtenregeling.