Nee, niet per se.

Er gelden hiervoor verschillende maxima.