De Interchange Fee Regulation is een Europese wetgeving die is ingevoerd om binnen het totale betaalproces voor creditcard- en pinpastransacties transparante en vergelijkbare prijzen te waarborgen.

De Interchange Fee Regulation (IFR) gaat over afwikkelingsvergoedingen (Interchange fees) die banken en andere betaaldienstverleners aan elkaar betalen wanneer er een betaaltransactie van de ene naar de andere bank uitgevoerd wordt met de betaalpas. Het doel van de IFR is zorgen voor meer transparantie in de kosten, een lagere standaard Interchange fee in Europa en een betere werking van de interne markt tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten.

Waar bestaat een tarief voor een kaartbetaling uit?

Voor iedere kaartbetaling (transactie) die een ondernemer ontvangt, betaalt de ondernemer transactiekosten. Deze transactiekosten bestaan uit de volgende elementen:

Interchange Fee icon  Interchange Fee
Kosten die de betaaldienstverlener (EMS) van de begunstigde betaalt aan de betaaldienstverlener van de betaler. De hoogte van de Interchange Fee hangt af van het type betaalpas (debet of credit, particulier of zakelijk), het land waar de betaalpas is uitgegeven, de acceptatievorm (fysieke winkel of online) en beveiligingstechnologie. Vastgesteld is dat er een maximum zit aan de hoogte van de gewogen gemiddelde Interchange Fee. Voor debetkaarten (pinbetalingen) is dit maximaal 0,2% van het transactiebedrag. Voor creditcards is dit maximaal 0,3% van het transactiebedrag.

Scheme Fee icon  Scheme Fee
Kosten die de kaartmaatschappij (zoals Mastercard, Visa) in rekening brengt bij de betaaldienstverlener (EMS) voor de diensten die zij leveren bij de uitvoering van een transactie. De Scheme fees bestaan bij EMS uit de Cross Border Fee en de Assessment Fee. De Cross Border Fee is een vergoeding die u betaalt wanneer uw klant met een creditcard betaald waarvan de bank niet in Nederland gevestigd is. De Assessment Fee is een bedrag dat per creditcardmerk in mindering wordt gebracht van de totale behaalde maandomzet en wordt betaald aan de creditcardverenigingen.

Service Fee icon  Service Fee
EMS verwerkt transacties voor haar klanten en deelt in de rol van acquirer het transactierisico. EMS berekent een vergoeding voor zijn diensten en risico's. Deze vergoeding maakt deel uit van de totale transactiekosten.