Op 8 juni 2015 is er een nieuwe regelgeving ingegaan, de Interchange Fee Regulation (IFR), die gaat over afwikkelingsvergoedingen (Interchange fees) die banken en andere betaaldienstverleners aan elkaar betalen wanneer er een betaaltransactie van de ene naar de andere bank uitgevoerd wordt met de betaalpas. Het doel van de IFR is zorgen voor meer transparantie in de kosten, een lagere standaard Interchange fee in Europa en een betere werking van de interne markt tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten.

Waar bestaat een tarief voor een kaartbetaling uit?

Voor iedere kaartbetaling (transactie) die een ondernemer ontvangt, betaalt de ondernemer transactiekosten. Deze transactiekosten bestaan uit de volgende elementen:

  1. Interchange fee - kosten die de betaaldienstverlener (EMS) van de begunstigde betaalt aan de betaaldienstverlener van de betaler. De hoogte van de Interchange fee hangt af van het type betaalpas (debet of credit, particulier of zakelijk), het land waar de betaalpas is uitgegeven, de acceptatievorm (fysieke winkel of online) en beveiligingstechnologie.
  2. Kaartschemavergoeding (Scheme fee) – kosten die de kaartmaatschappij (zoals Mastercard, Visa) in rekening brengt bij de betaaldienstverlener (EMS) voor de diensten die zij leveren bij de uitvoering van een transactie.
    • De Scheme fees bestaan bij EMS uit de Cross Border fee en de Assessment fee. De Cross Border fee is een vergoeding die u betaalt wanneer uw klant met een creditcard betaald waarvan de bank niet in Nederland gevestigd is. De Assessment fee is een bedrag dat per creditkaartmerk in mindering wordt gebracht van de totale behaalde maandomzet en wordt betaald aan de creditkaartverenigingen.
  3. Servicekosten/ EMS service fee – kosten die u aan EMS betaalt voor het verwerken van de kaartbetaling, beveiliging en het bijschrijven en de rapportering daarover.

De IFR bepaalt dat betaaldienstverleners bovenstaande elementen gescheiden moeten rapporteren aan hun klanten. Daarnaast stelt de IFR vast dat er een maximum zit aan de hoogte van de gewogen gemiddelde Interchange fee. Voor debet kaarten (pinbetalingen) is dit maximaal 0,2% van het transactiebedrag. Voor creditkaarten is dit maximaal 0,3% van het transactiebedrag.

 

Meer informatie over IFR kunt u vinden op de webpagina van de Europese Unie of  Pinnenzakelijk.nl