Door de kosten op te splitsen en zo inzichtelijk te maken hoe de kosten zijn opgebouwd, krijgt de eigenaar van een bedrijf een duidelijker beeld van de kosten per product en per fee categorie.

Onze klanten kunnen dan eenvoudiger het verschil bepalen tussen scheme fees (cross border fee en assessment fee), de interchange fee en de daadwerkelijke service fee