Nee.

Onder de nieuwe regeling worden mogelijk uw vergoedingen alleen maar overgeheveld naar een andere categorie en blijven de tarieven hetzelfde. De nieuwe regeling is er primair op gericht om de opbouw van de kosten te laten zien en de verdeling daarvan tussen de betrokken partijen. Transparantie is dus waar het om draait. Laat bij twijfel uw contract herzien of neem contact op met EMS om van gedachten te wisselen over uw bevindingen.