De Assessment fee is een bedrag dat per creditkaartmerk in mindering wordt gebracht van de totale behaalde maandomzet en wordt betaald aan de creditkaartverenigingen.

Heeft u een Online betaaloplossing aansluiting?
Dan worden de Assessment fees dagelijks verrekend.

Heeft u een betaalautomaat aansluiting?
Dan worden de Assessment fees maandelijks berekend en geïncasseerd.

Als u dagelijks door EMS uitbetaald wordt zult u de verrekening van de Assessment fee terug zien op uw bankafschrift. Daarnaast ontvangt u maandelijks een rapportage per email waarin alle in rekening gebrachte Assessment fees van de afgelopen maand gespecificeerd worden. Deze rapportage zult u in de eerste week van de eerstvolgende maand ontvangen. Het volledige overzicht van uw kosten ziet u terug op uw BTW factuur.