EMS rekent een vergoeding voor de diensten die het aan zijn klanten aanbiedt.

EMS verwerkt transacties voor haar klanten en deelt in de rol van acquirer het transactierisico. EMS berekent een vergoeding voor zijn diensten en risico's. Deze vergoeding maakt deel uit van de totale transactiekosten.

Andere voorbeelden zijn de set-up fee en maandelijkse vergoeding.