Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen leiden tot het identificeren van een individu.

Voor de hand liggend daarbij zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bsn nummer en bankrekening gegevens.

Minder voor de hand liggend zijn ip-adres, postcode en huisnummer. Extra gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.