Ontwikkelingen in technologie en toename van datastromen hebben geleid tot een aanzienlijke toename van verzamelen en delen van gegevens.

Daarmee namen risico’s van cybercrime ook toe. De gewone burger vraagt zich meer en meer af wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt.

Om die redenen treedt op 25 mei 2018 in heel Europa de nieuwe Europese wetgeving voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in werking: de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, of in het Engels GDPR, General Data Protection Regulation.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in het leven geroepen om toezicht te houden op naleving van de nieuwe wetgeving en heeft voor de uitvoering van die taak uitgebreide bevoegdheden gekregen.

De wet brengt een aantal veranderingen met zich mee ten opzichte van de huidige Nederlandse wet en daarmee meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, hoewel een flink aantal privacy uitgangspunten ook nu al wettelijk zijn vastgelegd.