Het risico voor consumenten wordt hiermee geminimaliseerd. De bedrijfsaccount werkt als een kruiscontrole om de veiligheid van de transacties voor de consument te waarborgen.